در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌ است:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را منبع : بازنشستگان فرهنگی استان کرمانشاه |اصل نود قانون اساسی
برچسب ها : پاسخ کافی